Privacy Verklaring

Als gebruiker van dit portaal heeft u recht op een zorgvuldige bescherming van uw persoonlijke gegevens. Het onderhoud en de opbouw van dit portaal wordt uitgevoerd door Lifeguard Systems. Om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen is dit Privacy Statement opgesteld, dat voldoet aan de Wet Bescherming persoonsgegevens (Wbp). In dit Statement is te lezen hoe en wanneer Lifeguard Systems uw gegevens verwerkt en registreert.

Doel van het gebruik van uw gegevens

Lifeguard Systems verzamelt uw persoonsgegevens, zoals naam, (email)adres, geboortedatum, opleiding, burgerlijke staat. Deze gegevens worden gebruikt om feedback te kunnen geven en eventuele rapporten naar uw adres te kunnen sturen.

Lifeguard Systems verzamelt gegevens die gaan over uw gezondheidsbeleving en vitaliteit. Dit zijn gegevens die u zelf invult in vragenlijsten en, als u hieraan deelneemt, uitslagen van fittesten. Deze gegevens worden gebruikt om u inzicht te geven in uw eigen gezondheid en vitaliteit. Indien u gebruik maakt van de mogelijkheid om advies van een specialist in te winnen heeft deze specialist toegang tot de gegevens. De verzamelde gegevens kunnen worden gebruikt om een rapportage op organisatie- of afdelingsniveau aan de werkgever te geven.

Gebruik testresultaten

Met uitzondering van specialisten zoals hierboven genoemd heeft niemand inzicht in uw individuele testresultaten. Werkgevers kunnen de resultaten van werknemers slechts op groeps- of afdelingsniveau inzien. Hiervoor geldt een minimum van vijftien deelnemers. Individuele resultaten zijn voor uw werkgever nooit herleidbaar en altijd anoniem.

Daarnaast gebruikt Lifeguard Systems de uitslagen van tests, na anonimiseren, voor wetenschappelijk onderzoek. Deze gegevens zijn nooit individueel herleidbaar.

Medische gegevens

Lifeguard Systems wil graag benadrukken dat haar diensten doorgaans niet binnen het bereik van afdeling 5, titel 7 van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek (BW), betreffende de overeenkomst inzake geneeskundige behandeling vallen. Voor zover dit wel het geval is zullen we medische gegevens conform deze regeling verwerken.

Voorwaarden voor het gebruik van gegevens

  • Lifeguard Systems verwerkt uw gegevens op zorgvuldige en behoorlijke wijze en in overeenstemming met hoofdstuk 2 van de Wbp.
  • Lifeguard Systems verzamelt uw gegevens voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden.
  • Zonder uw toestemming zal Lifeguard Systems geen gegevens verwerken. Dat betekent dat we geen gegevens zullen verzamelen als u daar geen toestemming voor hebt gegeven door in het inlogscherm het vakje “ik ga akkoord met de privacyverklaring” aan te vinken.
  • Gegevens worden vertrouwelijk behandeld onder geheimhoudingsplicht.
  • U kunt uw persoonsgegevens te allen tijde wijzigen op de website.
  • Op verzoek verwijderen we uw persoonsgegevens uit onze database.

Wijze van verwerking van gegevens

Lifeguard Systems bedient zich van een goed beveiligde database waarin gegevens worden opgeslagen. Lifeguard Systems is aan de Wbp verantwoording verschuldigd voor het goed functioneren van het bestand en de verwerking van persoonsgegevens.

Klachtenregeling

Mocht u als betrokkene onverhoopt van mening zijn dat Lifeguard Systems dit reglement niet naleeft, dan verzoeken wij u contact op te nemen via support@healthguard.nl. Als u hierna nog niet tevreden bent kunt u contact op nemen met het College Bescherming persoonsgegevens, www.cbpweb.nl

Wijzigingen voorbehouden

Lifeguard Systems behoudt zich het recht voor deze privacy statement te allen tijde te wijzigen. Wijzigingen worden vier weken nadat zij bekend zijn gemaakt van kracht.